Juliana Daltonschool

Rekenen

Rekenen

Wij hebben het met rekenen over :

  • Breuken
  • Cijferend keer, optellen en aftrekken
  • Komma getallen
  • Cirkel diagrammen
  • 100ste van een seconden
  • Inhoud oftewel kubieke
  • hectare

Wij werken met verschillende niveau’s.

  • Bijwerkboek: voor kinderen die extra hulp nodig hebben met rekenen.
  • Pluswerkboek: voor kinderen die extra uitdaging willen voor rekenen.
  • Werkboek: voor kinderen die bijwerkboek en pluswerkboek niet nodig hebben.

We hebben rekenen blauw daar krijgen we elke dag uitleg voor.

  En rekenen rood, op onze weektaak staat welke bladzijde we moeten maken. Daar krijgen we geen uitleg voor.

 

Gemaakt door Fien van Etten en Annemijn Prins

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl