Juliana Daltonschool

Sportdag

Ieder jaar houden wij een sportdag. Sport en spel staat op deze dag centraal.
Onze sportdagen kennen ieder jaar een thema waarbinnen de activiteiten georganiseerd worden.

Een terugkerend item is onze jaarlijke sponsorloop, waarbij de volledige opbrengst naar ons spaardoel van dat jaar gaat.

Sportdag is niet mogelijk zonder hulp van ouders. We zijn dan ook ieder jaar weer erg blij als we voldoende aanmeldingen krijgen.

Saamhorigheid is een sleutelwoord op onze sportdagen. De groepjes waarin de leerlingen deelnemen aan de verschillede activiteiten, zijn klasdoorbrekend. Ouders en leerkrachten werken nauw samen.

Ieder jaar kijken wij voldaan terug op een fijne sportdag!

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl