Juliana Daltonschool

Kunst en Cultuur

Kerndoelen

Kerndoelen en cultuureducatie
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie kerndoelen: 

  • de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;
  • de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
  • de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Kerndoelen en erfgoededucatie
Erfgoed valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder laatstgenoemd leergebied valt.


Het atelier

Wij hebben de beschikking over een heus 'Atelier' waar iedere leerkracht de beschikking over heeft. Deze ruimte is met name geschikt voor de wat grotere handvaardigheidopdrachten.

Kunst- en cultuurproject

Wij houden ieder jaar een klasdoorbrekend Kunstproject. We werken dan met verschillende groepen samen aan één thema. Aan het eind van deze periode hebben wij een tentoonstelling of voorstelling, waarbij ouders van harte welkom zijn om de resultaten te bewonderen.

Educatieve uitjes en workshops

Iedere klas maakt per jaar een educatief uitstapje. Daarnaast krijgt iedere klas jaarlijks een workshop aangeboden, dit kan plaatsvinden op locatie of in de klas. Deze uitstapjes en workshops zijn afwisselend, waardoor deze een zeer waardevolle aanvulling op onze lessen zijn.


Bibliotheek

Een aantal klassen gaan op bezoek bij de plaatselijke bibliotheek, sommige klassen hebben een hulpmoeder die zorg draagt voor bibliotheekboeken in de klas.

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3 
1401 CL Bussum

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naarden

 

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

 

Tijdelijke adres van 17 augustus 2020 t/m mei/april 2021:

Amersfoortsestraatweg 12a 
1411 HC Naardentel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl