Juliana Daltonschool

Ziekte en afwezigheid

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 en 08:30 uur, op telefoonnummer 035-6911994.

Houdt u er rekening mee dat bijzonder verlof minimaal 6 weken van tevoren aangevraagd dient te worden bij de directeur. U kunt een formulier krijgen bij de leerkracht of conciërge.

Juliana Daltonschool

Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl

Groepen

School

Juliana Daltonschool

Juliana Daltonschool
Willem Kalfflaan 3
1401 CL Bussum

tel. 035-6911994
e-mail: julianadaltonschool@proceon.nl